Θέση αντικαταστάτη στo Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (maternity cover)

Η Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις από προσοντούχους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης για εργασία πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του σχολείου μας που ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2024. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική ενώ ακολουθούμε το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας.

Όλη η μάθηση ενισχύεται από το χριστιανικό μας ήθος και τις αξίες μας: ειλικρίνεια, φροντίδα και κατανόηση.

Ο επιτυχών υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία με παιδιά σε αγγλόφωνο περιβάλλον.

Ψάχνουμε έναν εκπαιδευτικό που:

  • είναι δημιουργικός
  • είναι οργανωμένος
  • διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας
  • επικεντρώνεται στα επιτεύγματα των παιδιών
  • έχει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλωσσας (προφορικά και γραπτά)

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι: Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024

Πώς να υποβάλετε αίτηση: Για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση, παρακαλείστε να αποστείλετε επιστολή υποψηφιότητας μαζί με το βιογραφικό σημείωμα στο hr@aan.ac.cy. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε άλλο μέσο θα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας, ακολουθούμε ασφαλέστερες διαδικασίες πρόσληψης και δεσμευόμαστε να στην προστασία των παιδιών. Ως εκ τούτου, αυτή η θέση υπόκειται σε συστάσεις και ικανοποιητικές παιδικές προστασία και αστυνομικούς ελέγχους

Κλείστε μια ξενάγηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.