Διαδικασία εισδοχής AAN

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΙΣΔΟΧΉΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το σχολείο μας. 

Η Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας (AAN) είναι ένα ιδιωτικό αγγλόφωνο σχολείο που προσφέρει προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε μαθητές ηλικίας 3-19 ετών) σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας. Το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και παρέχει στους μαθητές το κυπριακό "Πιστοποιητικό Αποφοίτησης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", γνωστό και ως "Απολυτήριο".

Το AAN είναι ένα μη δογματικό χριστιανικό σχολείο και όλα τα παιδιά ακολουθούν το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα θρησκευτικών και συγκεντρώσεις ή προγράμματα όπου διδάσκονται οι χριστιανικές αξίες.

Για να εγγραφεί το παιδί σας στο σχολείο μας, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τη διαδικασία εισδοχής όπως περιγράφεται παρακάτω:

Το έντυπο υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στο Τμήμα Εισδοχών. Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο, το οποίο θα βρείτε διαδικτυακά πατώντας ΕΔΩ. Είναι σημαντικό για τους γονείς που υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο μας να κατανοήσουν ότι οι θέσεις για τους νέους μαθητές μπορεί να είναι περιορισμένες. Ως εκ τούτου, συνιστούμε θερμά στους γονείς να επικοινωνούν απευθείας με το Τμήμα Εισδοχών μας για ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα διαθεσιμότητα εγγραφών.

Το Τμήμα Εισδοχών μας θα προγραμματίσει μια αξιολόγηση για το παιδί σας αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο Τμήμα της Ακαδημίας. Θα πρέπει να παράσχετε στην Ακαδημία το πιο πρόσφατο σχολικό δελτίο προόδου του παιδιού σας και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να ζητήσει η Ακαδημία.

 • Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης: Το παιδί σας θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας "Μείνε και παίξε" με έναν από τους δασκάλους του νηπιαγωγείου μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των εισακτέων.
 • Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Key Stages 1&2): Το παιδί σας θα περάσει από συνέντευξη και θα αξιολογηθεί με εισαγωγικά τεστ στα Αγγλικά και στα Μαθηματικά. 
 • Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Key stages 3,4 & 5): Το παιδί σας θα περάσει από συνέντευξη και θα αξιολογηθεί με εισαγωγικά τεστ στα Αγγλικά και τα Μαθηματικά και, για τους ελληνόφωνους, με πρόσθετες εξετάσεις στα Ελληνικά. Σημειώστε ότι για τους ελληνόφωνους η εξέταση των Eλληνικών απαιτείται αφού περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλικά και τα Μαθηματικά και λειτουργεί ως κατατακτήρια εξέταση στα μαθήματα Ελληνικών. Για το Key Stage 4 & 5 ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις ανάλογα με τις επιλογές (I)GCSE και A Level των μαθητών.

Μετά την αξιολόγηση και τη συνέντευξη θα σας αποσταλεί επιστολή αποδοχής μόλις σας προσφερθεί θέση. Με την παραλαβή της επιστολής αποδοχής, έχετε 5 εργάσιμες ημέρες για να εγγράψετε το παιδί σας στο σχολείο μας. Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει την υποβολή των ακόλουθων εγγράφων (προκειμένου να συμμορφωθείτε με τις προσδοκίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και με τις πολιτικές του σχολείου μας):

 • 1 αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) 
 • 1 αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας (των γονέων και του παιδιού) 
 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 
 • 1 πρόσφατος λογαριασμός υπηρεσιών 
 • Πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εμβολιασμού (για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 • Συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής μας 
 • Συμπλήρωση του εντύπου της σύμβασής μας 
 • Αντίγραφο του τελευταίου σχολικού δελτίου προόδου στα αγγλικά
 • Συμπλήρωση του Εντύπου Συμπεριφοράς και SEN
 • €1000 τέλος εγγραφής ανά παιδί, πληρωτέο μέσω του Τμήματος Λογιστηρίου

Μόλις εγγραφείτε, θα λάβετε μια επιστολή επιβεβαίωσης από το Τμήμα Εισδιχών που επιβεβαιώνει τη θέση του παιδιού σας. 

Μετά την εγγραφή σας, το σημείο επαφής σας θα είναι το γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για το προσχολικό και το δημοτικό τμήμα) ή το γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για το Γυμνάσιο-Λύκειο).
Σημείωση: Η θέση του παιδιού σας δεν είναι εξασφαλισμένη μέχρι να σας προσφερθεί μια θέση και να ολοκληρώσετε το τρίτο βήμα της διαδικασίας εγγραφής.

Υποστηρίζουμε τους υποψηφίους από το εξωτερικό, οργανώνοντας τη διαδικασία εισαγωγής στη χώρα διαμονής τους.

Οδός Μιχαήλ Παρίδη 3Α, Άγιος Ανδρέας, 1095 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 664 266, Φαξ: +357 22 669290

Στείλτε μας ένα email πατώντας εδώ

ENTRANCE EXAMS

2024-2025

6 Μαρτίου 2024

Countdown Expired!

Κλείστε μια ξενάγηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.