Καθηγητής Βιολογίας

Θέση πλήρους απασχόλησης από τον Σεπτέμβριο 2023

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2023.
Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι συναφούς πανεπιστημιακού πτυχίου ή πτυχίων, να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία Βιολογίας στο Key Stage 3, IGCSE και IA Level και να είναι σε θέση να να επιδεικνύουν δέσμευση στο ήθος του σχολείου.
Πώς να υποβάλετε αίτηση: Για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση, παρακαλείστε να αποστείλετε επιστολή υποψηφιότητας μαζί με το βιογραφικό σημείωμα στο hr@aan.ac.cy. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε άλλο μέσο θα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας, ακολουθούμε ασφαλέστερες διαδικασίες πρόσληψης και δεσμευόμαστε να στην προστασία των παιδιών. Ως εκ τούτου, αυτή η θέση υπόκειται σε συστάσεις και ικανοποιητικές παιδικές προστασία και αστυνομικούς ελέγχους

Κλείστε μια ξενάγηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.