ΑΑΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

0

Έτη

0 +

Απόφοιτοι

0

IGCSEs

0

Σύλλογοι

ΑΑΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Με μια ιστορία 100 ετών ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον φροντίδας, σας βοηθούμε να επιτύχετε το μέγιστο των δυνατοτήτων σας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σχολική σας ζωή.

Η Ποιοτική Εκπαίδευση

ξεκινάει μαζι μας

Οι μαθητές της Ακαδημίας επιτυγχάνουν κάθε χρόνο ακαδημαϊκή αριστεία και με τα αποτελέσματά τους στις εξωτερικές εξετάσεις ενισχύουν το αίσθημα υπερηφάνειας.

 Μια συνολική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί τόσο τη διαμορφωτική όσο και την αρθροιστική αξιολόγηση, εγγυάται όχι μόνο υψηλές επιδόσεις στις εξωτερικές εξετάσεις αλλά και την απόκτηση βασικών για το μέλλον δεξιοτήτων.

 Η Ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης του σχολείου μας παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση στους μαθητές, εξασφαλίζοντας την ολιστική τους ανάπτυξη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ψυχομετρικά τεστ και τεστ γνωστικών ικανοτήτων, τα οποία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη μεγιστοποίηση της ατομικής ανάπτυξης και επιτυχίας.

ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Βασικό Στάδιο 3 (KS3) προσφέρουμε μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων στο πλαίσιο ενός ολιστικού προγράμματος σπουδών, προκειμένου να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη, τις προσωπικές ικανότητες και τις διαθεματικές δεξιότητες των μαθητών μας. Η μάθηση αξιολογείται μέσω διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επίτευξης των στόχων μας και επιτυχής απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Αυτό, με τη σειρά του, καθοδηγεί τους μαθητές μας προς τη σωστή επιλογή θεμάτων (I)GCSE στο τέλος της 9ης τάξης (Γ' Γυμνασίου) για το Βασικό Στάδιο 4 (KS4).

ΑΓΓΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όλοι οι μαθητές των Τάξεων 7, 8 και 9 (Α΄,Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών, βασισμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
Τέχνη (1,5 περίοδος) - Πληροφορική και Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστώβ (2 περίοδοι) - Θέατρο (1 περίοδος) - Αγγλικά (5 περίοδοι) - Γαλλικά ή Ισπανικά ή Γερμανικά (3 περίοδοι) - Γεωγραφία (2 περίοδοι) - Ελληνικά (5 περίοδοι) - Ιστορία (2 περίοδοι) - Μαθηματικά (5 περίοδοι) - Μουσική (2 περίοδοι) - Φυσική Αγωγή (2 περίοδοι) - Θρησκευτικά (2 περίοδοι) - Φυσικές Επιστήμες (4 περίοδοι) - PSHE (Προσωπική, Κοινωνική και Υγειονομική Αγωγή) (0,5 περίοδος).

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

  • Καθ' όλη τη διάρκεια του Βασικού Σταδίου 3 (KS3) οι μαθητές καθοδηγούνται από Ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης καθώς και έναν μαθητή-μέντορα από το Βασικό Στάδιο 5 (KS5) στο πλαίσιο του προγράμματος καθοδήγησης.
  • Οι μαθητές διδάσκονται τα περισσότερα μαθήματα στο τμήμα τους (Form Class), αλλά στο μάθημα των Ελληνικών τοποθετούνται σε τμήματα ανάλογα με τις ικανότητές τους. Έτσι , προκύπτουν τα τμήματα του προχωρημένου επιπέδου (Advanced), του μέσου επιπέδου (Intermediate) και των αρχάριων (Elementary). Επιπλέον, όλοι οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Γαλλικών ή Ισπανικών ή Γερμανικών ως πρόσθετη ξένη γλώσσα.Στο τέλος του Βασικού Σταδίου 3 (KS3), οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξωτερικές εξετάσεις επιπέδου Α1 στη γλώσσα της επιλογής τους.
  • Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους οι μαθητές μας της 7ης και 9ης τάξης (Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου) έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Αξιολόγηση CAT4 η οποία είναι μια αξιολόγηση γνωστικής ικανότητας που παρέχει ένα ολοκληρωμένο προφίλ των δυνατοτήτων και αδυναμιών ενός μαθητή σε διάφορους τομείς του γνωστικού δυναμικού του. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, παρέχουμε μια πιο στοχευμένη στήριξη στους μαθητές αλλά και το σωστό επίπεδο δυσκολίας και λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρόοδο των μαθητών.

ΚΑΛΛΙΕΡΩΝΤΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

Στο Βασικό Στάδιο 4 (KS4) συνεχίζουμε να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη, επιτρέποντας στους μαθητές μας να παρακολουθήσουν ένα διαφοροποιημένο και συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών, μέσα από ένα συνδυασμό υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων. Η μάθηση αξιολογείται μέσω διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο επιδόσεων στις εξωτερικές εξετάσεις, όπως φαίνεται από τις ετήσιες επιδόσεις μας στις εξωτερικές εξετάσεις, καθώς και την αποτελεσματική απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ώστε οι μαθητές μας να είναι σε θέση να προχωρήσουν με επιτυχία στο Βασικό Στάδιο 5 (KS5).

(I)GCSEs

Όλοι οι μαθητές των Τάξεων 10 και 11 (Α΄και Β΄ Λυκείου) παρακολουθούν ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα επιπέδου (I)GCSE στα Αγγλικά, τα Μαθηματικά, τη Βιολογία και τα Ελληνικά, καθώς και Θρησκευτικά, P.S.H.E. (Προσωπική, Κοινωνική και Υγειονομική Αγωγή) και Φυσική Αγωγή ως βασικά μαθήματα. Οι μαθητές διδάσκονται τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα με τους μαθητές του Τμήματός τους, αλλά στο μάθημα των Ελληνικών τοποθετούνται σε ομάδες, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Έτσι προκύπτουν τα εξής τμήματα Ελληνικών: Πιστοποίηση Ελληνομάθειας επιπέδου Α2, Ελληνικά επιπέδου GCSE και Πιστοποίηση Ελληνομάθειας επιπέδου Β2. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στα μαθήματα των Αγγλικών, όπου οι μαθητές τοποθετούνται, ανάλογα με τις ικανότητές τους, στο τμήμα των Αγγλικών ως πρώτη γλώσσα ή στο τμήμα Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα. Οι μαθητές έχουν τέσσερα μαθήματα επιλογής, τα οποία επιλέγουν για να ολοκληρώσουν συνολικά οκτώ (8) μαθήματα (I)GCSE στο τέλος της 11ης τάξης (Β΄ Γυμνασίου). Προσφέρουμε μαθήματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις των εξεταστικών φορέων Cambridge Assessment International Education (CIE) και Pearson Edexcel.

CIEEdexcel
Πληροφορική και Επιστήμη των Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΛογιστική
Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσαΤέχνη & Σχεδιασμός GCSE
Γαλλικά ως ξένη γλώσσαΒιολογία
ΙστορίαΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Αγγλική ΛογοτεχνίαΧημεία
 Θέατρο GCSE
 Οικονομικά
 Αγγλική γλώσσα IGCSE
 Γεωγραφία
 Ελληνικά (δεύτερη γλώσσα)
 Μαθηματικά
 Ψυχολογία
 Φυσική
  
 CEFR
 Ελληνικά επιπέδου Α2 και B2

Σημαντική πληροφορία: Τα προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι κάθε μάθημα θα προσελκύσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθητών, ο οποίος ποικίλλει από έτος σε έτος και από μάθημα σε μάθημα, καθώς λαμβάνονται υπόψη διάφορες μεταβλητές. Ως εκ τούτου, η Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει μαθήματα που αναφέρονται εδώ ως πιθανά προαιρετικά, εάν αυτά δεν έχουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, όπως έχει προκαθοριστεί, σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτούμενης προετοιμασίας και των εξετάσεων (I)GCSE, οι μαθητές μας μεταβαίνουν στη συνέχεια στο τελικό στάδιο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής στην Ακαδημία πριν ξεκινήσουν για τους επιλεγμένους πανεπιστημιακούς προορισμούς τους. Στο Βασικό Στάδιο 5 (KS5) οι μαθητές μας ακολουθούν και πάλι ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών, που αποτελείται από έναν συνδυασμό υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων.

Όλοι οι μαθητές των Τάξεων 12 και 13 παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα Αγγλικά, τα Θρησκευτικά, την Προσωπική, Κοινωνική και Υγειονομική Αγωγη (P.S.H.E.) και τη Φυσική Αγωγή ως βασικά μαθήματα με ένα επιπλέον βασικό μάθημα, τα Οικονομικά, μόνο για τους μαθητές της Τάξης 13. Στο 12ο έτος οι μαθητές έχουν τέσσερα προαιρετικά μαθήματα στο Ανώτερο Επίπεδο (A Level), τα οποία επιλέγουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξωτερικών εξετάσεων του 11ου έτους και υπό την καθοδήγηση της ομάδας των σχολικών συμβούλων μας που αποτελείται από έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, τον Συντονιστή του Προγράμματος Σπουδών, την Ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και τον Συντονιστή της Έκτης Τάξης. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν ψυχομετρικά τεστ και τεστ γνωστικών ικανοτήτων, προκειμένου να τους βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον τους. Στο 13ο έτος, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν ένα από τα μαθήματα A Level και να αποφοιτήσουν με τρία πλήρη μαθήματα A Level ή με συνδυασμό μαθημάτων A Level και AS. Προσφέρουμε μαθήματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις των φορέων Cambridge Assessment International Education (CIE) και Pearson Edexcel.

CIEEdexcelΆλλες εξετάσεις
Πληροφορική και Επιστήμη των Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΛογιστικήΕξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας
ΙστορίαΤέχνη & Σχεδιασμός GCE A LevelIELTS
Αγγλική ΛογοτεχνίαΒιολογία 
 Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 Χημεία 
 Θέατρο GCE A Level 
 Οικονομικά 
 Ελληνικά 
 Μαθηματικά 
 Ψυχολογία 
 Φυσική 

Σημαντική πληροφορία: Τα προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι κάθε μάθημα θα προσελκύσει έναν ελάχιστο αριθμό μαθητών. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός ποικίλλει από έτος σε έτος και από μάθημα σε μάθημα, καθώς λαμβάνονται υπόψη διάφορες μεταβλητές όπως το μέγεθος της τάξης και οι απαιτήσεις της διδακτέας ύλης. Ως εκ τούτου, η Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει μαθήματα που αναφέρονται εδώ ως πιθανές επιλογές, εάν αυτά δεν έχουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, όπως έχει προκαθοριστεί, σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Πανοραμικη ξεναγηση:

ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας, πιστεύουμε ότι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών μας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους στο πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό μαθητικό μας σώμα. Υποστηρίζουμε το μοναδικό φάσμα των κοινωνικών, συναισθηματικών και προσωπικών αναγκών που κάνουν κάθε μαθητή ξεχωριστό, εξασφαλίζοντας ότι ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες μάθησης στο σχολείο.
Για τους τελειόφοιτους μαθητές μας, η ομάδα προσφέρει επίσης εργασιακή συμβουλευτική προκειμένου να τους βοηθήσει σε σχέση με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και υποστήριξη με τις πανεπιστημιακές αιτήσεις.
Οι μαθητές και οι γονείς ενθαρρύνονται να μοιράζονται θέματα που τους απασχολούν με τους καθηγητές του μαθήματος ή της τάξης, έτσι ώστε τα θέματα να επιλύονται γρήγορα και αποτελεσματικά από την Ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον.

Μετά την Ακαδημία: Πανεπιστήμιο και Εργασιακή Συμβουλευτική

Η Ομάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης καθοδηγεί, επιβλέπει και υποστηρίζει τη σχολαστική διαδικασία επιλογής του κατάλληλου πανεπιστημιακού προορισμού, των μαθημάτων και των επαγγελματικών πεδίων για τους μαθητές μας. Αυτή η προσεκτική διαδικασία περιλαμβάνει κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους μαθητές ήδη από το 9ο έτος (Γ' Γυμνασίου), και στη συνέχεια στο 11ο, το 12ο και το 13ο έτος (Α'-Δ' Λυκείου), προκειμένου οι μαθητές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα προαιρετικά μαθήματα στο επίπεδο IGCSE καθώς και στο επίπεδο A Level. Οι μαθητές μας λαμβάνουν καθοδήγηση και συμβουλές, οι οποίες, σε συνδυασμό με το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδό τους, εξασφαλίζουν υψηλή απασχολησιμότητα και απόδοση της επένδυσής τους στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας.

Παρέχουμε επίσης την ευκαιρια στους μαθητές μας να έχουν πρόσβαση σε ψυχομετρικές και γνωστικές αξιολογήσεις και διαθέτουμε εκπαιδευτικό ψυχολόγο που υποστηρίζει τους μαθητές μας καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας.

Χριστιανικό ήθος

Το Σύστημα των Οίκων (House System) ενσωματώνει τις αξίες και το χριστιανικό ήθος του σχολείου και έχει ως στόχο να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής μας κοινότητας. Οι ομάδες (Houses) ανταγωνίζονται μεταξύ του για την επίτευξη του μεγαλύτερου αριθμού βαθμών μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι νικητές απολαμβάνουν ένα γεύμα και κρατούν το τρόπαιο της χρονιάς, το οποίο είναι διακοσμημένο στο χρώμα της ομάδας/ του οίκου τους.
Οι μαθητές κατανέμονται σε μία από τις τέσσερις ομάδες/ Οίκους κατά την είσοδό τους στο σχολείο στο 7ο έτος, όπου και παραμένουν μέχρι το τέλος του 13ου έτους. Όπου είναι δυνατόν, τα μικρότερα αδέλφια θα γίνουν μέλη του ίδιου οίκου. Κάθε μέλος του προσωπικού συνδέεται επίσης με έναν Οίκο.
Κάθε Οίκος έχει ορισμένους αρχηγούς από τα έτη 11-13, οι οποίοι ενεργούν ως εκπρόσωποι του Οίκου τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, βοηθώντας στο συντονισμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και εκπροσωπώντας τον Οίκο τους σε σχετικές συναντήσεις με τη διεύθυνση του σχολείου.
Στόχος του συστήματος των Οίκων είναι να παρέχει σε κάθε μαθητή κάθε Οίκου την αίσθηση του ανήκειν στη σχολική κοινότητα, καθώς και ευκαιρίες για την ανάπτυξη κοινωνικών, πνευματικών, σωματικών και πρακτικών δεξιοτήτων. Στους μαθητές δίνεται η αίσθηση της επίτευξης τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη, ευκαιρίες για ηγεσία, ενώ παράλληλα αποκτούν επίγνωση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, καθώς και της ευγενούς άμιλλας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας, θεωρούμε ότι η καθοδήγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική και γι' αυτό αποτελεί από μόνη της μια σχολική υπηρεσία. Το πρόγραμμα καθοδήγησής μας περιστρέφεται γύρω από τη βοήθεια και την υποστήριξη των μαθητών μας προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ακαδημαϊκά και κοινωνικά. Η καθημερινή σχολική ζωή μπορεί να παρουσιάζει διαφόρων ειδών προκλήσεις και όλοι μας μπορούμε να επωφεληθούμε από την υποστήριξη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε αυτές τις προκλήσεις από μια άλλη οπτική γωνία, να τις κατανοήσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας στη ζωή.
Το πρόγραμμά μας λειτουργεί με συνδυασμό καθοδήγησης από μαθητές και καθηγητές. Μαθητές των τάξεων 11-13 συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα καθοδήγησης. Κάθε μέντορας καθοδηγείται με τη σειρά του από ένα μέλος της Ομάδας Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Οι μαθητές-μέντορες στη συνέχεια αναλαμβάνουν την καθοδήγηση ενός μαθητή από τις τάξεις 7-9.
Οι μέντορες βοηθούν τους καθοδηγούμενούς τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσα από τον εντοπισμό των διαφόρων προκλήσεων, τον καθορισμό στόχων και τη συνεργασία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κοινωνική ένταξη, οργάνωση, διαχείριση του άγχους και του χρόνου, ανεξαρτησία.

Κλείστε μια ξενάγηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.